Teamontwikkeling000

Teamontwikkeling

Waarom
Teams komen tot topprestaties als er focus is op het einddoel, als taken goed zijn verdeeld, verantwoordelijkheden helder zijn en teamleden optimaal samenwerken.

Teameffectiviteit beslaat inspirerende doelen, heldere spelregels en effectieve samenwerking. Doelen gaan over visie en plannen. Spelregels gaan over afspraken, taken en verantwoordelijkheden. Samenwerking gaat over het bouwen en onderhouden van sterke professionele relaties, over wederzijds vertrouwen en over elkaar vertegenwoordigen en ‘dekken in de rug’.

Ervaring leert dat menig team (helaas) niet optimaal presteert. Dit is zichtbaar in niet gehaalde doelstellingen, in het niet nakomen van afspraken, in teleurgestelde mensen - in en buiten het team. Dit alles leidt geregeld tot frustratie en irritatie.

LMS aanpak
Teaminterventies vinden plaats op drie niveaus: doelen, spelregels en samenwerking. De volgorde is niet willekeurig: voor effectieve samenwerking zijn heldere doelen nodig met duidelijke spelregels. Commitment leidt vervolgens tot samenwerking.

Teamontwikkeling is maatwerk. Daarom worden al onze teaminterventies samen met de opdrachtgever vorm gegeven.
Waar nodig of gewenst maken wij voor teamontwikkeling gebruik van ondersteunende instrumenten. Voorbeelden zijn My Motivation Insights, Team Up of MBTI.

Resultaat
Het resultaat van teamontwikkeling is:

Verbinding met het gemeenschappelijk doel in relatie tot individuele doelen
Commitment aan de afgesproken werkwijze en de spelregels, om deze doelen te halen
Inzicht in effectieve en minder effectieve teampatronen
Sterke professionele relaties, passend bij de taak die samen uitgevoerd moet worden
Vaardigheid om met conflicten om te gaan
Vertrouwen in het team en gebruik maken van elkaar kracht