Ankie van Lint

Partners

Ankie van Lint

Sinds 2002 is Ankie van Lint met veel plezier werkzaam als trainer en coach van leiders en teams. Dit doet zijn in een verschillende branches: industrie, onderwijs (universitair/HBO/MBO) en overheidsorganisaties. Specifiek in haar aanpak is haar enthousiasme, alertheid en betrokkenheid bij de ‘mens achter de functie’. Zij creëert een open sfeer en nodigt anderen uit om eerlijk te kijken naar effectiviteit van hun gedrag. Door haar ervaringen als HR-manager is zij voortdurend alert om leersituaties te vertalen naar dagelijkse praktijk en concrete persoonlijke keuzes.

Ankie stuurt op het nemen van eigen verantwoordelijkheid door zowel leidinggevenden als teamleden. Werken met Ankie betekent: elkaar echt leren kennen, begrijpen hoe patronen in jezelf en het team werken en leren om ‘aan de goede knoppen te draaien’ om effectief te ontwikkelen.

Since 2002 Ankie van Lint has enjoyed working as a trainer and coach of leaders and their teams. This is done in a variety of branches: industry, education (University/HBO/MBO) and municipal organizations. Specific in her approach is her enthusiasm, alertness and commitment to the "person behind the job". It creates an open atmosphere and invites others to look honestly at the effectiveness of their behavior. Due to her experiences as an HR manager, she is constantly alert to translate learning situations into daily practice and concrete personal choices.

Ankie focuses on taking responsibility for both people leaders and team members. Working with Ankie implies: really getting to know each other, understanding how patterns in yourself and the team work and learning to ‘press the right buttons’ in order to grow effectively.