Jan-Kees Walrave

Partners

Jan-Kees Walrave

Jan-Kees ondersteunt al meer dan twintig jaar leiders en hun organisaties zich te ontwikkelen. Hij heeft een achtergrond in natuurkunde en HR-leiderschap. Hij gelooft dat data de kwaliteit van beslissingen verbetert en dat technologie leren mogelijk maakt.

Jan Kees is partner bij My Motivation Insights. Samen met zijn team is hij een expert in het meten van motivatie, persoonlijke drijfveren, teamprestaties en medewerkersbetrokkenheid. Door dit te doen creëert hij bewustzijn van het hier en nu en een gevoel van urgentie waar hij heen moet. Zijn trainingsprogramma’s, bij multinationals en voor het MKB, zijn op maat gemaakt voor groei op individueel, team- en organisatieniveau. Gecombineerd met zijn ervaring in e-learning zorgt Jan-Kees ervoor dat levering wordt gemeten en succes wordt gevierd op een open en transparante manier.

Jan-Kees supports leaders and their organizations to develop for over twenty years. He has a background in physics and HR leadership. He believes data improves the quality of decisions and that technology makes learning possible.

Jan-Kees is partner at My Motivation Insights. Together with his team, he is an expert in measuring motivation, personal drives, team performance and employee engagement. By doing this, he creates awareness of the here and now and a sense of urgency where to go. His trainingsprograms, at both multinationals and SMEs, are tailor-made for growth at individual, team and organizational level. Combined with his experience in e-learning, Jan-Kees ensures that delivery is measured and success is celebrated in an open and transparent manner.