Jutta Geheniau

Partners

Jutta Geheniau

Jutta is trainer/coach op het gebied van organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling. Ook werkt zij als interim-manager op dit gebied. Zij doet dit sinds 2011, daarvoor werkte zij meer dan tien jaar in HR- en leidinggevende functies in de assessmentbranche en bij multinationals.

Met een achtergrond in psychologie en organisatieverandering maakt Jutta transformatie mogelijk. Zij combineert reflectie en confrontatie, haar werkwijze is creatief en vol passie en humor. Zo helpt zij mensen om het werk en zichzelf in perspectief te plaatsen.

Jutta heeft het vermogen om de verbinding te leggen tussen organisatiestrategie en leiderschapspraktijk. Zij is sterk in het doorzien van persoonlijkheden van mensen, en geeft aan wat mensen kunnen en moeten ontwikkelen. Haar aanpak zorgt ervoor dat mensen zichzelf kunnen vertrouwen. Op deze manier ontwikkelen en verbeteren zij de nodige vaardigheden, waardoor zij organisaties helpen groeien.

Jutta is a trainer/coach in the field of organizational, team and personal development. She also works as an interim manager in this area. She has been doing this since 2011, before that she worked for over ten years in HR and management positions in the assessment industry and at multinationals.

With a background in psychology and organizational change, Jutta makes transformation possible. She combines reflection and confrontation, her style is creative and full of passion and humor. In this way she supports people to put work and themselves in perspective.

Jutta has the ability to make the connection between organizational strategy and leadership practice. She is strong in seeing through people's personalities, and indicates what people can and should develop. Her approach ensures that people can trust themselves. In this way they develop and improve the necessary skills, helping organizations to grow.