Teamontwikkeling is maatwerk

Teameffectiviteit beslaat inspirerende doelen, heldere spelregels en effectieve samenwerking. 

Waarom?

Waar wil je naartoe en waar sta je voor?

Teams komen tot topprestaties als er focus is op het einddoel, als taken goed zijn verdeeld, verantwoordelijkheden helder zijn en teamleden optimaal samenwerken.

Teameffectiviteit beslaat inspirerende doelen, heldere spelregels en effectieve samenwerking. Doelen gaan over visie en plannen. Spelregels gaan over afspraken, taken en verantwoordelijkheden. Samenwerking gaat over het bouwen en onderhouden van sterke professionele relaties, over wederzijds vertrouwen en over elkaar vertegenwoordigen en ‘dekken in de rug’.

Ervaring leert dat menig team (helaas) niet optimaal presteert. Dit is zichtbaar in niet gehaalde doelstellingen, in het niet nakomen van afspraken, in teleurgestelde mensen – in en buiten het team. Dit alles leidt geregeld tot frustratie en irritatie.

LMS aanpak

LMS daagt leiders uit

Teaminterventies vinden plaats op drie niveaus: doelen, spelregels en samenwerking. De volgorde is niet willekeurig: voor effectieve samenwerking zijn heldere doelen nodig met duidelijke spelregels. Commitment leidt vervolgens tot samenwerking.

Teamontwikkeling is maatwerk. Daarom worden al onze teaminterventies samen met de opdrachtgever vorm gegeven.
Waar nodig of gewenst maken wij voor teamontwikkeling gebruik van ondersteunende instrumenten. Voorbeelden zijn My Motivation InsightsTeam Up of MBTI.

Resultaat

Het resultaat van teamontwikkeling

Teamontwikkeling gaat over verbinden en vertrouwen.

  • Verbinding met het gemeenschappelijk doel in relatie tot individuele doelen

  • Commitment aan de afgesproken werkwijze en de spelregels, om deze doelen te halen
  • Inzicht in effectieve en minder effectieve teampatronen
  • Sterke professionele relaties, passend bij de taak die samen uitgevoerd moet worden
  • Vaardigheid om met conflicten om te gaan
  • Vertrouwen in het team en gebruik maken van elkaar kracht

> Trainingen voor leidinggevenden en professionals

Wij bieden Post Academische trainingen aan via open inschrijving, maar ook via maatwerk.

Alle trainingen kunnen passend op maat gemaakt worden. Op deze manier is een training ondersteunend aan organisatiedoelen en versnelt het veranderprocessen.

Wij bieden Post Academische trainingen aan via open inschrijving, maar ook via maatwerk.

Alle trainingen kunnen passend op maat gemaakt worden. Op deze manier is een training ondersteunend aan organisatiedoelen en versnelt het veranderprocessen.

Meld je aan of neem contact met ons op voor advies

Bel direct: 06 4436 7788