Lauryn Rice

Partners

Lauryn Rice

Lauryn is een facilitator voor leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Dit doet zij sinds 1998, vanaf 2002 vanuit haar eigen onderneming. Ze biedt bedrijven en hun leidinggevenden training, coaching, teambuilding, facilitering van culturele verandering en curriculumontwikkeling. Lauryn is opgegroeid in een familiebedrijf en heeft een achtergrond in financiën en economie en een MBA met een focus op organisatieontwikkeling.

Lauryn heeft senior managementfuncties vervuld in marketing en operations, startups opgericht en geoperationaliseerd en heeft onderwijs verzorgd op aan de Portland State University. Haar passie is dat mensen eigenaar worden van hun resultaten, inzicht verwerven in hun impact en groeien als leider, resulterend in meer succes en grotere voldoening in het werk.

Lauryn has been a leadership an organizational development facilitator since 1998 and has owned her own company since 2002. She provides companies and their executives/leaders with training, coaching, team building, cultural change facilitation and curriculum development. Raised in a family business, Lauryn has degrees in finance and economics and an MBA with a focus on organizational development.

She has served in senior management roles in marketing and operations, founded and operationalized start-ups, and has taught business at the University level. Her passion is guiding business leaders to take ownership of their results, gain insight, grow as leaders, and find increasing success and fulfillment in their leadership positions.