Marque Drayer

Partners

Marque Drayer

Marque is bevlogen, heeft focus op de kracht van mensen en is betrouwbaar in zijn commitment. Hij heeft een duidelijk visie op HR en leiderschap, gebaseerd op meer dan twintig jaar ervaring in senior leiderschapsrollen binnen organisaties als Unilever, ASML, KPN en NXP. Ontwikkeling van mensen is zijn vak. Marque daagt uit om buiten geëffende paden te lopen en nieuwe dingen te ontdekken. Hij verrast met nieuwe denkrichtingen, luistert scherp en durft het onbespreekbare bespreekbaar te maken. 

Marque is Managing Partner van Evolvere. Naast leiderschaps- en teamontwikkeling heeft Evolvere naam gemaakt met snelle en vakkundige search en selectie voor een groot aantal organisaties.

Marque is passionate, focusses on the strength of people and is reliable in his commitments. He has a clear vision of HR and leadership, based on more than twenty years of experience in senior leadership roles within organizations such as Unilever, ASML, KPN and NXP. Development of people is his profession. Marque challenges you to walk off the beaten track and discover new things. He surprises with new ways of thinking, listens sharply and dares to discuss the non-negotiable.

Marque is Managing Partner of Evolvere. In addition to leadership and team development, Evolvere has built a reputation in fast and professional search and selection for a large number of organizations.