Paul Hilhorst

Partners

Paul Hilhorst

Paul ontwikkelt leiders en teamleden zodat zij meer impact hebben in hun organisatie. Als adviseur, trainer en (team) coach ontwerpt en implementeert hij verander- en leiderschapsprogramma's. Zijn programma's zijn gericht op duurzame gedragsverandering: hij faciliteert anderen om eigenaarschap te vergroten, beter samen te werken en de beslissingsmacht te vergroten. Zijn ervaring bij tal van organisaties in verschillende sectoren en industrieën (profit en non-profit) maakt hem een relevante sparringpartner voor directieleden en managers.

Paul is vooral geïnteresseerd in de menselijke dynamiek en psychologisch gedrag. Paul is een verbinder die scherpt analyseert. Hij maakt het onuitgesprokene expliciet. Hij combineert humor met ernst en wordt gemotiveerd door het behalen van breed gedragen resultaten.

Sinds 2001 werkt hij voor De Boer & Ritsema van Eck (DBR), een adviesbureau gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en de menselijke kant van verandering.

Paul develops leaders and their team members so that they can have a bigger impact in their organization. As a consultant, trainer and (team) coach, he designs and implements change and leadership programs. His programs focus on sustainable behavioral change: he facilitates others to increase ownership, to work better together and to increase decision-making power. His experience at numerous organizations in various sectors and industries (profit and non-profit) makes him a relevant sparring partner for board members and managers.

Paul is particularly interested in human dynamics and psychological behavior. He is a connector who analyzes sharply, making the unspoken explicit. He combines humor with seriousness and is motivated by achieving widely supported results.

Since 2001 he has been working for De Boer & Ritsema van Eck (DBR), a consultancy specialized in leadership development and the human side of change.